Dalmacijavino SIngapur

Dalmacijavino Singapur

Klijent

Dalmacijavino

KATEGORIJA

Sajamska izlaganja

L&L USLUGE

Idejno rješenje i projektiranje izvedbenog rješenja. Zadatak je bio osmisliti i projektirati sajamski setup za predstavljanje Hrvatske na sajmu vinara u Singapuru.

Ludvig&Ludvig