Dechra pop up sajamski postav

Klijent

Dechra

KATEGORIJA

Sajamska izlaganja

Vrsta projekta

Dizajn i izrada sajamskog setupa  

L&L USLUGE

idejno rješenje, izrada radioničkih nacrta, proizvodnja i montaža. Zadatak je bio osmisliti i izraditi generički sajamski setup za veterinarske skupove i sajmove.

Idejno rješenje
Ludvig&Ludvig