Branding_Konzum_3

PIVSKE KATEGORIJE​

Za klijenta Ožujsko dizajnirali smo i proizveli nekoliko vrsta pivskih kategorija, za različite trgovačke lance. Prva je kategorija osmišljena za Konzum pod nazivom „Konzum Pub“ te je dizajnirana kao rustikalni zid pivnice. Kiparena cigla čini osnovu ovog toppera, dok su ostali materijali koji dominiraju bakar i drvo. Edukativni karakter ove kategorije bio je vrlo važan, stoga je edukacija o sastojcima pive, načinu proizvodnje, vrstama piva i pakiranja te povijesti pive komunicirana na topperu i dividerima.

 

Za kupca Plodine dizajnirana je kategorija s bulb okvirom te vitrinama koje sadrže prepoznatljive pivske elemente i brending, a Interspar objekti brendirani su s naglaskom na 3D unikatne proizvodne procese, dok su objekti Djelo na obali definirani kao zasebni dijelovi dućana u kojima su izrađene cjelovite custom-made police s topperima.

 

Klijent

Ožujsko pivo

KATEGORIJA

Uređenje poslovnih prostora / ureda

L&L USLUGE

Idejno rješenje & dizajn
Izrada radioničkih nacrta
Proizvodnja cjelokupnog displaya
Montaža na lokacijama

Ludvig&Ludvig