THuha - 2018-04-25 - Ludvig & Ludvig - Zagrebačka pivovara - HDR 03

Bigboard Ilica

Na ulazu u centralni pogon Zagrebačke pivovare postavili smo 3D pomični bigboard koji prikazuje proces proizvodnje Ožujskog piva. U cijelosti smo ga samostalno dizajnirali te izradili koristeći puno drvo za podlogu cijelog bigboarda, bakar i cinčani lim za izradu 3D proizvodnih elemenata te cinčani lim za izradu 3D natpisa. Kada se upali, pojedini elementi na bigboardu se okreću, rotiraju i svijetle.

 

Klijent

Zagrebačka pivovara / brend Ožujsko

KATEGORIJA

Event scenografija

L&L USLUGE

Idejno rješenje

Dizajn cjelokupne instalacije

Izvedbeno projektiranje

Proizvodnja cjelokupne instalacije

Montaža na lokaciji

 

Ludvig&Ludvig