THuha - 2018-09-21 - Ludvig & Ludvig - Tvornica WIP - HDR 14-Full-HD

TVORNICA KULTURE

Najpoznatija koncertna dvorana alternativne scene svakako je bila najveći projekt naše mlade karijere. Prostor koji zapravo nikada nije doživio cjelokupnu namjensku rekonstrukciju, bio je prije svega vremenski izazov obzirom da je cijela rekonstrukcija izvršena u svega tri mjeseca.

 

Sveobuhvatni projekt rekonstrukcije obuhvaćao je prostornu intervenciju u  cilju maksimizacije kapaciteta dvorane, stilsko definiranje prostora te cjelokupnu instalacijsku adaptaciju. Kako bismo postigli što veći prihvatni kapacitet te smisleniju prostornu organizaciju, prva intervencija bila nam je rušenje prethodnih VIP galerija koje su se nalazile na bočnim zidovima glavne dvorane. Rušenjem galerije otvorio se veliki podni prostor koji je do tada bio zatvoren konstrukcijama galerije, omogućila se prostorna povezanost malog i velikog pogona, nova i direktnija pozicija VIP zone koja je sada izmještena nasuprot glavnog stagea te smislenija fluktuacija posjetitelja do mobilnih i fiksnih šankova. Sa strane dizajna interijera, velike zidne površine koje su do tada u cijelosti bile u crnoj boji, razbijene su aplikacijom stare cigle na glavne bočne zidove kako bi prostor dobio svoju realnu dimenziju, što je crna boja do tada „kamuflirala“. Pregradne zone su izvedene od željeznih metalnih profila plastificiranih u crno, sa staklenim ispunama, čime je osigurana vidljivost gotovo cijelog prostora Tvornice sa svih ulaznih točaka. Povećan je kapacitet šankova za 300% te je svaka prostorna zona dobila po jedan fiksni te nekoliko mobilnih šankova. Prostornom intervencijom rušenja galerija, izmještanjem šanka te sanitarnog koridora, povećan je i sami kapacitet Malog pogona koji u cijelosti samostalno funkcionira za manje koncertne aktivacije.

 

Sav inventar te glavni dekorativni akcenti, poput bulb signa Tvornica i kipova predimenzioniranih radnika, dizajnirani su i proizvedeni u L&L-u.

 

Klijent

Koncertna dvorana Tvornica Kulture, Ljudevita Posavskog 1, Zagreb

VRSTA PROJEKTA

Projekt rekonstrukcije i dizajna cjelokupnog koncertnog, ugostiteljskog te servisnog prostora Tvornice Kulture.

KATEGORIJA

Ugostiteljski objekti

L&L USLUGE

Izrada osnovnog projekta rekonstrukcije cijelog prostora – poslovno, funkcionalno i dizajnom

Izrada osnovnog idejnog projekta i svih izvedbenih projekata i radioničkh nacrta

Proizvodnja cjelokupnog inventara

Koordinacija svih izvođača iz područja građevinskih, instalacijskih i završnih radova

KVADRATURA OBJEKTA

1450 m²

Ludvig&Ludvig