U području sajamskih izlaganja, proces izrade idejnog rješenja, projektiranja za produkciju, produkcije postava te montaže izlaganja na lokaciji sajma, pokrivamo u cijelosti samostalno.

Pri izradi idejnih rješenja za sajamske postave fokusirani smo na što jasniju i vidljiviju prezentaciju brenda i nosećih komparativnih prednosti našeg klijenta u odnosu na konkurenciju. Osim toga, cilj nam je izraditi optimalno funkcionalan prostor koji će zadovoljiti sve logističke specifičnosti uporabe kako bi se osigurala nesmetana prezentacija i komunikacija s novim kupcima i klijentima.

U dosadašnjem radu izradili smo velik broj idejnih rješenja koja smo projektirali za produkciju na stranim tržištima s obzirom na to da su se konferencije odvijale van europskog kontinenta te sajamska izlaganja koja smo osim izrade idejnog rješenja i samostalno proizveli te montirali.

Osim sveobuhvatnih sajamskih rješenja u vidu dizajna i produkcije, nudimo i zasebne usluge izrade idejnih rješenja ili pak izrade sajamskog postava prema dostavljenim idejnim rješenjima.

Ludvig&Ludvig