Dalmacijavino Gastro sajam Split

Klijent

Dalmacijavino

KATEGORIJA

Sajamska izlaganja

Vrsta projekta

Dizajn i izrada sajamskog setupa  

L&L USLUGE

Idejno rješenje, izrada radioničkih nacrta, proizvodnja i montaža. Zadatak je bio osmisliti i izraditi sajamski setup za sve brandove Dalmacijavina na sajmu Gastro u Splitu.

Idejno rješenje
Ludvig&Ludvig